Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Sprendimų atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio nenumatyta

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 3 val. Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija