Nutraukti tyrimą dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario S. Kaniavos elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario Stasio Kaniavos elgesio.

Tiriant aiškintasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas buvo pradėtas, kai S. Kaniava po VTEK pateikto raginimo, per nustatytą terminą nepateikė privačių interesų deklaracijos.

Nėra pakankamai duomenų, kurie leistų daryti išvadą, kad S. Kaniava laiku susipažino su VTEK teiktais raginimais. Tyrimo duomenys rodo, kad S. Kaniava deklaraciją pateikė tuomet, kai VTEK pradėjo tyrimą. Atsižvelgiant į tai, VTEK tyrimą nutraukė.

Pratęsti tyrimą dėl buvusio Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus R. Čiužo elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pratęsė tyrimą dėl buvusio Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) direktoriaus Renaldo Čiužo elgesio. Sprendimas priimtas siekiant užtikrinti tiriamojo asmens teisę į gynybą po to, kai posėdžio dieną buvo gautas R. Čiužo prašymas susipažinti su bylos medžiaga.

Tyrimo metu aiškinamasi, ar, eidamas šias pareigas, jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešta apie situaciją, kai R. Čiužas galbūt pavedė NTAKD darbuotojams parengti arba atlikti kitus su parengimu susijusius veiksmus ir šios biudžetinės įstaigos interneto svetainėje bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paskelbti bei žiniasklaidos priemonėms išplatinti du pranešimus, kurių turinys buvo galbūt susijęs su jo asmenine reputacija.

Tirti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus G. Sungailos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Sungailos elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gautų pranešimų pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai šių metų liepą G. Sungaila pasirašė įsakymą, kuriuo galbūt skyrė finansavimą savo artimam asmeniui ūkyje pagamintos produkcijos perdirbimui.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija