Buvęs VšĮ „Nemuno euroregiono Marijampolės biuras” (NEMB) direktorius G.Skamaročius pažeidė įstatymą

Nustatyta, kad 2020 m. tuometinis NEMB vadovas pasirašė paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį su VšĮ Nemuno regiono turizmo ir aplinkosaugos agentūra, kuriai vadovauja jam artimas asmuo, bei rezoliucija pavedė apmokėti su sutarties vykdymu susijusią sąskaitą faktūrą. Taip pat 2020-2021 m. G.Skamaročius pasirašė dvi paslaugų pirkimo-pardavimo ir paskolos sutartis su asociacija Nemuno euroregionas. Jis yra pastarosios vadovas ir vienas iš steigėjų. VTEK neturi duomenų, kad G.Skamaročius nuo šių veiksmų būtų nusišalinęs.

Remdamasi šiais nustatytais duomenimis, VTEK sprendžia, kad G. Skamaročius pateko į interesų konfliktą ir nesiėmė veiksmų jo išvengti.

Buvęs Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius R.Čiužas pasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti, dėl dalies aplinkybių tyrimas nutrauktas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) direktorius Renalds Čiužas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimą naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti (3 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

Nustatyta, kad, eidamas NTAKD vadovo pareigas, R. Čiužas ėmėsi aktyvių veiksmų, kad būtų užtikrintas pranešimų spaudai, dėl kurių jis buvo asmeniškai suinteresuotas, parengimo pirkimas ir apmokėjimas NTAKD lėšomis. Tyrimo duomenys rodo, kad parengtus pranešimus jis pavedė savo pavaldiniams išplatinti žiniasklaidai ir paskelbti NTAKD interneto svetainėje. Tačiau VTEK neturi vienareikšmiškai patvirtinančių duomenų, kad R. Čiužas būtų nurodęs minėtuosius pranešimus išplatinti NTAKD socialinio tinklo “Facebook” paskyroje, todėl tymas šioje dalyje nutrauktas.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys S. Lopeta įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys Stanislovas Lopeta nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti.

Tyrimą VTEK atliko suabejojusi, ar Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija atliktame tyrime ir priimtame sprendime dėl S. Lopetos tinkamai taikė VPIDĮ nuostatas. VTEK nuomone, šis tyrimas galbūt buvo atliktas nevisapusiškai ir neišsamiai.

VTEK tyrė, ar S. Lopeta nepateko į tiesioginį ir akivaizdų interesų konfliktą, kai šių metų kovą nenusišalino savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdyje svarstant su jam artimo asmens privačiais interesais galbūt susijusį klausimą. Pastaruoju buvo spręsta dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių dviejų stacionarių kompiuterių perėmimo Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Vilkaviškio rajono viešajai bibliotekai. Viename iš jos filialų dirba S. Lopetai artimas asmuo.

Tirdama VTEK nustatė, kad svarstant klausimą savivaldybės tarybos komitete, S. Lopetai interesų konfliktas nekilo, kadangi nei jam artimas asmuo, nei jis pats neturėjo asmeninio suinteresuotumo dėl dviejų stacionarių kompiuterių priėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo bibliotekai. Šie kompiuteriai skirti naudotis vietos gyventojams ir kitiems šios bibliotekos skaitytojams.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs, kad, pripažindama, jog asmuo veikė interesų konflikto situacijoje, VTEK kiekvienu atveju turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina asmens turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Taigi interesų konfliktas turi būti aiškus ir tiesioginis.

VTEK nuomone, S. Lopeta minėtoje situacijoje neturėjo ir objektyviai negalėjo turėti privataus intereso, todėl nusišalinti neprivalėjo.

Visagino savivaldybės administracijos tarnautoja A. Lavrinovič įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Visagino savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Agata Lavrinovič nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, A.Lavrinovič, kaip savivaldybės administracijos tarnautoja, dalyvavo spredžiant klausimus, susijusius su jos vadovautos asociacijos Šunų mylėtojų klubas „Aport“ vykdytu šunų dresūros aikštelės įrengimu savivaldybės teritorijoje. Tačiau tyrimo metu ši informacija nepasitvirtino.

VTEK nustatė, kad 2019 m. A. Lavrinovič dalyvavo rengiant ir pasirašant pirkimo paraišką dėl teritorijos Visagine, Jaunystės gatvėje, sutvarkymo bei techninę specifikaciją dėl apleistos teritorijos minėtoje gatvėje žemės tvarkymo ir įrengimo darbų. Taip pat ji dalyvavo rengiant ir vizuojant sutartį, vizavo darbų perdavimo-priėmimo aktą bei per informacinę sistemą esaskaita.eu priėmė UAB „Irvytis“ pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą ir ją vizavo. Be to, 2021 m. A. Lavrinovič dalyvavo rengiant sutartį ir ją pasirašė kaip rengėja bei dalyvavo rengiant pirkimo paraišką ir techninę užduotį, susijusius su Visagine, Jaunystės gatvėje esančios apleistos teritorijos tvarkymo darbais.

Tyrimo duomenys rodo, kad šie dokumentai nebuvo teisiogiai susiję su šunų mylėtojų klubu „Aport!”, kurios prezidente, stegėja ir nare A. Lavrinovič tuo metu buvo.

VTEK informacija