Buvusio VšĮ „Nemuno euroregiono Marijampolės biuras” direktoriaus G. Skamaročiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio VšĮ „Nemuno euroregiono Marijampolės biuras” direktoriaus Gintaro Skamaročiaus elgesį. Aiškintasi, ar, eidamas šias pareigas, jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti.

Tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, 2020-2021 metais G. Skamaročius, kaip NEMB vadovas, pasirašė keletą sutarčių su VšĮ Nemuno regiono turizmo ir aplinkosaugos agentūra ir asociacija Nemuno euroregionas. Pirmajai vadovauja G. Skamaročiui artimas asmuo, o antrajai – jis pats.

Buvusio Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus R. Čiužo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) direktoriaus Renaldo Čiužo elgesį. Aiškintasi, ar, eidamas šias pareigas, jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti.

Buvo pranešta apie situaciją, kai R. Čiužas galbūt pavedė NTAKD darbuotojams parengti arba atlikti kitus su parengimu susijusius veiksmus ir šios biudžetinės įstaigos interneto svetainėje bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paskelbti bei žiniasklaidos priemonėms išplatinti du pranešimus, kurių turinys buvo galbūt susijęs su jo asmenine reputacija.

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario S. Lopetos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario Stanislovo Lopetos elgesį. Aiškintasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti.

Tyrimą VTEK atliko suabejojusi, ar Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija atliktame tyrime ir priimtame sprendime dėl S. Lopetos tinkamai taikė VPIDĮ nuostatas. VTEK nuomone, šis tyrimas galbūt buvo atliktas nevisapusiškai ir neišsamiai. VTEK tiria, ar S. Lopeta nepateko į tiesioginį ir akivaizdų interesų konfliktą, kai šių metų kovą nenusišalino savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdyje svarstant su jam artimo asmens privačiais interesais galbūt susijusį klausimą. Pastaruoju buvo spręsta dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių dviejų stacionarių kompiuterių perėmimo Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Vilkaviškio rajono viešajai bibliotekai. Joje dirba S. Lopetai artimas asmuo.

Visagino savivaldybės administracijos tarnautojos A. Lavrinovič elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Visagino savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Agatos Lavrinovič elgesį. Aiškintasi, ar valstybės tarnautoja nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, A.Lavrinovič, kaip savivaldybės administracijos tarnautoja, dalyvavo spredžiant klausimus, susijusius su jos vadovautos asociacijos Šunų mylėtojų klubas „Aport“ vykdytu šunų dresūros aikštelės įrengimu savivaldybės teritorijoje.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 3 val. (pertrauka – 10:00-13:00). Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija