Lobiste įregistruoti UAB Ernst & Young Baltic, vieną lobistą iš sąrašo išbraukti

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti UAB Ernst & Young Baltic. Sprendimas priimtas atsižvelgus į šio juridinio asmens pateiktą prašymą. Bendrovė siekia daryti įtaką ekonomikos ir inovacijų teisinio reguliavimo srityse.

Taip pat VTEK nusprendė iš registruotų lobistų sąrašo išbraukti Vidmantą Čičelį, atsižvelgusi į jo prašymą.

Šiuo metu Lietuvoje yra 279 įregistruoti lobistai. Visą jų sąrašą galima rasti VTEK interneto svetainėje esančioje Skaidrių teisėkūros procesų sistemoje (SKAIDRIS). Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys.

Užsiregistravę ir sąžiningai deklaruodami siekius tobulinti teisės aktus, asmenys prisideda prie demokratijos stiprinimo valstybėje. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Jei asmenys tokios veiklos nedeklaruoja, visuomenė neturi galimybės žinoti, kas ir kokiais interesais veikia teisėkūros procese.

VTEK informacija