Buvęs Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktorius D. Bakša pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) direktorius Danas Bakša pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti bei pasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 3 straipsnio 1 dalies 3 punktą).

Nustatyta, kad, eidamas NVSPL vadovo pareigas, šių metų birželį D. Bakša pasirašė raštą ,,Dėl informacijos pateikimo“ Vilniaus miesto apylinkės teismui byloje, kurioje jis, kaip fizinis asmuo, yra ieškovas ir kurios palankia baigtimi jis yra asmeniškai suinteresuotas. Rašte buvo pateikta informacija apie D. Bakšos pasirašytą įsakymą dėl įgaliojimo panaikinimo NVSPL atstovei, iki tol atstovavusiai šią įstaigą palaikant D. Bakšai asmeniškai nenaudingą poziciją. Tokiu būdu D. Bakša užkirto jai galimybę dalyvauti tolesnėse šios bylos teisminėse procedūrose.

VTEK vertinimu, šiais veiksmais D. Bakša veikė interesų konflikto situacijoje ir pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis asmeninei naudai gauti.

Tyrimas buvo atliktas iš Specialiųjų tyrimų tarnybos gauto pranešimo ir duomenų pagrindu.

Kazlų Rūdos socialinės paramos centro direktorė R. Andriušienė veikė interesų konflikte

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro (KRSPC) direktorė Renata Andriušienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti bei nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis, 6 straipsnio 2 dalies 3 punktą bei 7 straipsnį).

Nustatyta, kad R. Andriušienė 2020-2021 metų laikotarpiu pasirašė įsakymus, kuriais sau ir KRSPC dirbantiems artimiems asmenims skyrė priedus už papildomai atliekamas funkcijas ar darbus, arba paskyrė papildomas funkcijas, už kurias bus papildomai apmokama, taip pat nustatė atlyginimo koeficientų bazinius dydžius artimiems asmenims. Nėra duomenų, kad ji būtų nusišalinusi išleisdama šiuos įsakymus. VTEK vertinimu, tokiu būdu ji veikė interesų konflikto situacijoje.

Taip pat R. Andriušienė privačių interesų deklaracijoje nustatyta tvarka ir terminais nenurodė dviejų KRSPC dirbančių jai artimų asmenų, dėl kurių priimdama minėtuosius sprendimus pateko į interesų konflikto situaciją. VTEK pripažino, kad tokiais veiksmais ji pažeidė VPIDĮ nuostatas.

Atsižvelgdama į surinktus duomenis, VTEK siūlo VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro dalininkams priimti sprendimus, kad šios įstaigos vadovės artimų asmenų darbo eigos klausimus spręstų dalininkų paskirtas nešališkas asmuo.

Tyrimas buvo pradėtas gavus pranešimą ir papildomos informacijos.

Lobistėmis įregistruoti dvi asociacijas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) lobistėmis įregistravo Lietuvos vandens tiekėjų asociaciją ir Respublikinę keleivių vežėjų autobusais asociaciją. Sprendimai priimti atsižvelgus į šių asmenų pateiktus prašymus.

Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys. Šiuo metu Lietuvoje yra 286 registruoti lobistai. Šį sąrašą bei vykdytos lobistinės veiklos deklaracijas galima peržiūrėti VTEK interneto svetainėje.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Jei asmenys tokios veiklos nedeklaruoja, visuomenė neturi galimybės žinoti, kas ir kokiais interesais veikia teisėkūros procese.

VTEK informacija