Kazlų Rūdos socialinės paramos centro direktorės R. Andriušienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Kazlų Rūdos socialinės paramos centro direktorės Renatos Andriušienės elgesį. Aiškintasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti bei nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas buvo pradėtas gavus pranešimą ir papildomos informacijos. Tirtos aplinkybės, kai R.Andriušienė, eidama centro direktorės pareigas, 2020-2021 m. išleido individualius teisės aktus (įsakymus), kuriais sau pačiai ir jai artimiems asmenims skyrė priedus už papildomai atliekamas funkcijas ar darbus, taip pat šiems asmenims R. Andrušienė paskyrė papildomas funkcijas, už kurias papildomai apmokama bei nustatė atlyginimo koeficientų bazinius dydžius.

Be to, patikrinus R. Andriušienės privačių interesų deklaracijos duomenis, VTEK kilo abejonių, ar centro direktorė kai kuriuos jai artimus asmenis, kurių atžvilgiu ji priiminėjo individualius sprendimus, buvo tinkamai nurodžiusi savo privačių interesų deklaracijoje.

Buvusio Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriaus D. Bakšos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriaus Dano Bakšos elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti, taip pat ar D. Bakša nepasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti.

Tyrimas buvo pradėtas iš Specialiųjų tyrimų tarnybos gauto pranešimo ir duomenų pagrindu. VTEK aiškinosi aplinkybes, kai D. Bakša, būdamas ieškovas privačioje civilinėje byloje, NVSPL vardu pateikė pranešimą Vilniaus miesto apylinkės teismui apie įgaliojimo atstovauti NVSPL panaikinimą šios biudžetinės įstaigos įgaliotajai atstovei, kuri iki tol minėtoje byloje, atstovaudama laboratorijai, palaikė atsakovę – Sveikatos apsaugos ministeriją. Taip pat vertinamos aplinkybės, kai, galbūt pasilikęs sau NVSPL atstovavimo funkciją ir teismui pateikęs minėtąjį pranešimą, D. Bakša galbūt užkirto jam asmeniškai nenaudingos NVSPL pozicijos atstovavimo tolesnėse teisminėse procedūrose.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 3 val. Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (A. Goštauto g. 9, Vilnius).

VTEK informacija