VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro direktorius R. Laurinaitis pažeidė įstatymą, dėl dalies aplinkybių pažeidimas nenustatytas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro (KRPSC) direktorius Rokas Laurinaitis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Nustatyta, kad pernai metais R. Laurinaitis, kaip KRPSC direktorius, rezoliucijomis nurodė tenkinti septynis savo, kaip KRPSC gydytojo psichiatro, prašymus kompensuoti patirtas kelionės iš namų į darbą ir iš darbo į namus išlaidas (važiavimo atstumas į abi puses – 246 km.) ir išleido atitinkamus įsakymus dėl išlaidų kompensacijos.

Atsižvelgdama į tai, VTEK pabrėžia, kad klausimą dėl R. Laurinaičio, kaip KRPSC gydytojo psichiatro, kelionių iš namų į darbą ir iš darbo į namus išlaidų kompensavimo klausimą turėtų spręsti Kelmės rajono savivaldybės meras.

Tyrimo duomenys rodo, kad pernai R. Laurinaitis taip pat išleido įsakymą, kuriuo nuo 2021-09-01 padidino KRPSC dirbančių gydytojų-psichiatrų – įskaitant ir savo paties – pagrindinio darbo užmokesčio pastoviąją dalį.

VTEK neturi duomenų, kad R. Laurinaitis būtų nusišalinęs. VTEK vertinimu, priiminėdamas sprendimus dėl savęs paties, R. Laurinaitis veikė interesų konflikto situacijoje.

Dėl dalies tyrimo aplinkybių pažeidimas nekonstatuotas. Matyti, kad R. Laurinaitis pasinaudojo kompensacija degalams, kuriuos jis sunaudojo kelionėms iš namų iki KRPSC ir iš šio centro iki namų, padengti. Teisę gauti kompensaciją numatė R. Laurinaičio su KRPSC sudaryti darbo susitarimai bei atitinkami savivaldybės patvirtinti atokesnėse vietovėse gyvenančių ir šiame rajone dirbančių sveikatos priežiūros specialistų kelionių kompensavimo tvarkos aprašai. Taigi šiuo atveju R. Laurinaitis pasinaudojo jam teisės aktais garantuojama galimybe gauti kompensaciją, todėl, VTEK nuomone, nepažeidė draudimo naudotis ir leisti kitiems naudoti valstybės ar savivaldybių valdomą turtą ne tarnybinei veiklai.

Tyrimas buvo atliktas gauto pranešimo pagrindu.

Lobistais įregistruoti du asmenis

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti UAB „Fabula ir partneriai” projektų dorektorių Dominyką Jakštą bei Atsakingą vandentvarkos asociaciją „Vandens jėga“. Sprendimai priimti atsižvelgus į šių asmenų pateiktus prašymus.

Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys. Šiuo metu Lietuvoje yra 288 registruoti lobistai. Šį sąrašą bei vykdytos lobistinės veiklos deklaracijas galima peržiūrėti VTEK interneto svetainėje.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Jei asmenys tokios veiklos nedeklaruoja, visuomenė neturi galimybės žinoti, kas ir kokiais interesais veikia teisėkūros procese.

VTEK informacija