VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro direktoriaus R. Laurinaičio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro (KRPSC) direktoriaus Roko Laurinaičio elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai ir leisti kitiems tai daryti bei reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti.

Tyrimas pardėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą pernai, eidamas KRPSC direktoriaus pareigas, R.Laurinaitis priėmė individualius sprendimus savo paties atžvilgiu ir jais kompensavo patirtas kelionės iš namų į darbą ir atgal finansines išlaidas. Taip pat esą atskiru įsakymu pasididino savo pagrindinio darbo užmokesčio KRPSC pastoviąją dalį.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 2 val.

Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (A. Goštauto g. 9, Vilnius).

VTEK informacija