Atidėti klausimo svarstymą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės L.Liutikienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atidėjo klausimo svarstymą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės Ligitos Liutikienės elgesio. Sprendimas priimtas atsižvelgus į tiriamosios pateiktą prašymą.

Tiriant aiškintasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti.

Tyrimas buvo atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, pernai liepą valstybės politikė savivaldybės tarybos posėdyje balsavo dėl trijų savivaldybės atstovų delegavimo į VšĮ „Gargždų futbolas“ valdybą trejiems metams, nors L. Liutikienė ir jos artimas asmuo yra šio juridinio asmens dalininkai.

Tirti Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario S. Kazlausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario Stepono Kazlausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, S. Kazlauskas, kaip UAB „Žibai“ direktorius, atstovaudamas šiai bendrovei, pernai lapkritį su Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi sudarė rangos darbų sutartį dėl Šilutėje esančių inžinerinių statinių ir tinklų rekonstravimo.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Tirti Techninių dujų pramonės asociacijos galbūt neteisėtai vykdytą lobistinę veiklą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Techninių dujų pramonės asociacijos (TDPA) elgesio. Bus aiškinamasi, ar šis juridinis asmuo nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo draudimo vykdyti lobistinę veiklą neįsiregistravus lobistų sąraše.

Tyrimas pradėtas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIMIN) pateiktos informacijos ir Skaidrių teisėkūros sistemos (SKAIDRIS) duomenų pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai pernai spalį ir gruodį TDPA pateikė EIMIN vadovybei ir šios ministerijos atstovei konkrečių pasiūlymų dėl ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu patvirtinto Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo nuostatų pakeitimo, taip pat prašė inicijuoti diskusiją privalomų manometrų patikrų tema.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Lobistais įregistruoti 3 asmenis

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti Vaistų didmeninio platinimo įmonių asociaciją, UAB „Agroterra“ ir UAB Layher Baltic direktorių Viktorą Voroncovą. Sprendimai priimti atsižvelgus į šių asmenų pateiktus prašymus.

Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys. Šiuo metu Lietuvoje yra 292 registruoti lobistai. Šį sąrašą bei vykdytos lobistinės veiklos deklaracijas galima peržiūrėti VTEK interneto svetainėje.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Jei asmenys tokios veiklos nedeklaruoja, visuomenė neturi galimybės žinoti, kas ir kokiais interesais veikia teisėkūros procese.

VTEK informacija