– Pradėti tyrimą dėl Pagėgių savivaldybės tarybos narės Aušros Zongailienės

VTEK, apsvarsčiusi gautą pranešimą pradėjo tyrimą dėl Pagėgių savivaldybės tarybos narės Aušros Zongailienės elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalint (3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1-2 dalių reikalavimai).

Pareiškėjas nurodė, kad A. Zongailienė, kaip Pagėgių savivaldybės tarybos narė, kartu su kitais tarybos nariais 2022 ir 2023 m. raštu teikė reikalavimą merui bei parengė atitinkamo savivaldybės tarybos sprendimą atlyginti dėl Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų buvusios direktorės, kuri yra A. Zongailienei artimas asmuo, atleidimo iš pareigų galbūt padarytą finansinę žalą.

– Į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą įrašyti VšĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondą

VTEK, apsvarsčiusi gautą viešosios įstaigos Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 51 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė šią viešąją įstaigą įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

VTEK informacija