Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms

Prašymus įrašyti į lobistų ir asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 11 val.

VTEK informacija