Techninių dujų pramonės asociacija pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimus

VTEK, atlikusi tyrimą nusprendė pripažinti, kad Techninių dujų pramonės asociacija, 2022 m. spalio 26 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybei išsiuntusi raštą „Dėl privalomų kai kurių manometrų patikrų tikslingumo“, o 2022 m. gruodžio 15 d. elektroninį laišką šios ministerijos darbuotojui su konkrečiais pasiūlymais dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu patvirtinto Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo nuostatų pakeitimo, vykdė lobistinę veiklą būdama neįrašyta į lobistų sąrašą ir tokiais veiksmais pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo 6 straipsnio 2 punkto ir 8 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Pradėti tyrimą dėl Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro buvusios direktorės Vaidos Sungailienės

VTEK, susipažinusi su gautu pranešimu, nusprendė pradėti tyrimą dėl viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (Akmenės PSPC) buvusios direktorės Vaidos Sungailienės elgesio, jai įsidarbinus UAB Akmenės sveikatos centre, atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 15 straipsnio nuostatoms, nustatančioms vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpį.

VTEK buvo nurodyta, kad V. Sungailienė, kaip Akmenės PSPC direktorė, 2021 m. sausio 12 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB Akmenės sveikatos centru, pagal kurią ši bendrovė teikė gydymo paslaugas Akmenės PSPC ir gavo apmokėjimus už suteiktas paslaugas iš Šiaulių teritorinės ligonių kasos. 2021 m. vasario 9 d. V. Sungailienę atleidus iš Akmenės PSPC direktorės pareigų, ji 2021 m. vasario 26 d. įsidarbino UAB Akmenės sveikatos centre.

Atidėti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės Ligitos Liutikienės elgesio svarstymą

VTEK, įvertinusi gautą prašymą, nusprendė Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės Ligitos Liutikienės elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti, svarstymą atidėti ir jį pratęsti 2023 m. vasario 24 d. VTEK posėdyje.

Tyrimą dėl L. Liutikienės VTEK atliko išnagrinėjusi gautą pranešimą, kad 2022 m. liepos 5 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdyje ši valstybės politikė balsavo dėl trijų savivaldybės atstovų delegavimo į VšĮ „Gargždų futbolas“ valdybą trejiems metams, nors pati L. Liutikienė ir jos artimas asmuo yra minėto juridinio asmens dalininkai.

VTEK informacija