Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės Ligitos Liutikienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), gauto pranešimo pagrindu ir atlikusi tyrimą vertins, ar Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė Ligita Liutikienė nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (Interesų derinimo įstatymas) nuostatų, įpareigojančių vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimą dėl L. Liutikienės VTEK atliko išnagrinėjusi gautą pranešimą, kad 2022 m. liepos 5 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdyje ši valstybės politikė balsavo dėl trijų savivaldybės atstovų delegavimo į VšĮ „Gargždų futbolas“ valdybą trejiems metams, nors pati L. Liutikienė ir jos artimas asmuo yra minėto juridinio asmens dalininkai.

Techninių dujų pramonės asociacijos elgesį

VTEK vertins, ar Techninių dujų pramonės asociacija (Asociacija) nepažeidė Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo nuostatų, draudžiančių vykdyti lobistinę veiklą neįsiregistravus lobistų sąraše.

Tyrimą dėl Asociacijos VTEK atliko išnagrinėjusi pranešimą, kad Asociacija, neįsiregistravusi lobiste, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovams 2022 m. spalio ir gruodžio mėnesiais teikė pasiūlymus dėl ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu patvirtinto Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo nuostatų pakeitimo, taip pat prašė inicijuoti diskusiją privalomų manometrų patikrų tema.

Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms

Prašymus įrašyti į lobistų ir asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 2 val. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

VTEK informacija