Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė Ligita Liutikienė Interesų derinimo įstatymo reikalavimų nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė Ligita Liutikienė nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (Interesų derinimo įstatymas) nuostatų, įpareigojančių vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimą dėl L. Liutikienės VTEK atliko išnagrinėjusi gautą pranešimą, kad ši valstybės politikė Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 5 d. posėdyje balsavo dėl trijų savivaldybės atstovų delegavimo į VšĮ „Gargždų futbolas“ valdybą trejiems metams, nors pati L. Liutikienė ir jos artimas asmuo yra minėto juridinio asmens dalininkai.

Atliekant tyrimą nustatyta, kad L. Liutikienės ir jos sutuoktinio turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime (turimos juridinio asmens dalyvio teisės) neleidžia daryti lemiamos įtakos viešosios įstaigos veiklai. Taip pat negauta duomenų apie tiesioginį ir akivaizdų L. Liutikienės privatų interesą (suinteresuotumą), sprendžiant klausimą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės atstovų delegavimo į viešosios įstaigos valdybą, ar kad šis sprendimas galės turėti įtakos L. Liutikienės ar jos sutuoktinio, kaip minėtosios įstaigos dalininkų, statusui. 

VTEK informacija