– Į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą įrašyti tris juridinius asmenis

VTEK, apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 51 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė Vilniaus Miglos gatvės gyventojų asociaciją ir Lietuvos socialinio verslo asociaciją bei viešąją įstaigą Aplinkos apsaugos institutą įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

– Į lobistų sąrašą įrašyti UAB „Kauno švara“

VTEK, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė UAB „Kauno švara“ įrašyti į lobistų sąrašą.

– Iš lobistų sąrašo išbraukti UAB „Anykščių šiluma“

VTEK, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 9 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir 5 dalimi, nusprendė UAB „Anykščių šiluma“ išbraukti iš lobistų sąrašo.

VTEK informacija