– Iš lobistų sąrašo išbraukti Arturą Nastaravičių

VTEK, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 9 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir 5 dalimi, Arturą Nastaravičių nusprendė išbraukti iš lobistų sąrašo.

– Iš asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašo išbraukti du juridinius asmenis

VTEK, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 2 punktu ir 8 dalimi, nusprendė:

asociaciją „Varinė gyvatė“ bei labdaros ir paramos fondą „Socialinių inovacijų fondą“ išbraukti iš asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašo;

minėtieji juridiniai asmenys nuo VTEK sprendimo įsigaliojimo dienos vienerius metus negali būti įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

VTEK tokį sprendimą priėmė atsižvelgdama į tai, kad asociacija „Varinė gyvatė“ bei labdaros ir paramos fondas „Socialinių inovacijų fondas“ po įspėjimo per VTEK nustatytą papildomą terminą nepateikė metinės skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos.

VTEK informacija