– Klaipėdos poliklinikos vadovė Loreta Venckienė nesilaikė draudimo priimti dovanas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) nusprendė pripažinti, kad viešosios įstaigos Klaipėdos miesto poliklinikos vyriausioji gydytoja Loreta Venckienė, priėmusi 2020 m. pabaigoje pirktas dovanų korteles iš bendrovės, turinčios su poliklinika galiojančių sutarčių, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (Interesų derinimo įstatymas) nuostatas, draudžiančias priimti dovanas, jeigu jos susijusios su tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis.

– Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Gintautas Andriuškevičius veikė interesų konflikto situacijoje

Komisija nusprendė pripažinti, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Gintautas Andriuškevičius, dalyvavęs šios savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 30 d. posėdyje ir nenusišalinęs svarstant bei priimant sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta įpareigoti savivaldybės administracijos direktorių 2023 metais inicijuoti teritorijos, esančios tarp Jūratės, Stoties ir Punsko gatvių, naujojo detaliojo plano rengimo procedūrą bei numatyti šiems darbams atlikti reikalingas lėšas 2023 m. savivaldybės biudžeto projekte, pažeidė Interesų derinimo įstatymo nuostatas, įpareigojančias vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti. Nustatyta, kad valstybės politikas šiuo klausimu buvo asmeniškai suinteresuotas dėl jo paties ir jo artimųjų turimų privačių interesų.

– Pradėti tyrimą dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narės Janinos Deveikienės

Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą ir papildomai gautą informaciją, nusprendė pradėti tyrimą dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narės Janinos Deveikienės elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatas, įpareigojančioms vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti.

Pareiškėjas kreipėsi į Komisiją prašydamas įvertinti J. Deveikienės elgesį Verslo plėtros komisijos 2022 m. liepos 19 d. ir 2023 m. sausio 4 d. posėdžiuose, kuriuose jai pirmininkaujant ir galbūt nenusišalinant buvo svarstomi su šios valstybės politikės valdoma uždarąją akcine bendrove “Pas Jonus” susiję klausimai ir priimti atitinkami sprendimai.

– Į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą įrašyti šešias viešąsias įstaigas

VTEK, apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 51 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė viešąsias įstaigas „Socialiniai partneriai“, „RV Agentūra“, „Būk su manimi“, „Baltijos aplinkos forumas“, „Energetinių tyrimų agentūra“ ir „Inovacijų slėnis“ įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

– Į lobistų sąrašą įrašyti akcinę bendrovę „Vilniaus šilumos tinklai“

VTEK, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ įrašyti į lobistų sąrašą.

VTEK informacija