– Klaipėdos miesto savivaldybės poliklinikos vyriausiosios gydytojos Loretos Venckienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) atliko tyrimą gauto pranešimo pagrindu. Pranešime teigiama, kad Klaipėdos miesto savivaldybės poliklinikos vyriausioji gydytoja Loreta Venckienė galbūt priėmė dovanas iš įmonės, su kuria jos vadovaujama įstaiga tuo metu turėjo galiojančių sutarčių dėl medicininių priemonių teikimo bei jų techninės priežiūros.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (Įstatymas) deklaruojančiam asmeniui draudžia priimti dovanas ar paslaugas, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis.

– Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Gintauto Andriuškevičiaus elgesį

Komisija atliko tyrimą gauto pranešimo pagrindu. Pranešime teigiama, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Gintautas Andriuškevičius dalyvavo šios savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 30 d. posėdyje ir nenusišalino svarstant bei balsuojant klausimu dėl teritorijos, kurioje jis gali turėti privačių interesų, detalaus plano rengimo.

Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms

Prašymus įrašyti į lobistų ir asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val.

VTEK informacija