– Radviliškio rajono savivaldybės mero Vytauto Simelio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) atliko tyrimą gauto pranešimo ir  papildomai surinktos informacijos pagrindu. Komisija vertina, ar Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis, kaip teigiama, 2022 m. spalio mėnesį dalyvavęs šios savivaldybės tarybos Investicijų ir kaimo reikalų komiteto bei savivaldybės tarybos posėdžiuose, svarstant klausimus, susijusius su savivaldybės turto – sporto salės su pagalbinėmis patalpomis ir inventoriumi – perdavimo panaudos pagrindais, nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų, įpareigojančių vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti.

Nurodoma, kad šiuo atveju Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro patikėjimo teise valdomą sporto salę su pagalbinėmis patalpomis ir inventoriumi pagal panaudos sutartis buvo svarstoma perduoti laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis kelioms asociacijoms, tarp jų – ir futbolo sporto klubui „Radviliškis“, kurio vienas iš steigėjų ir asociacijos valdybos pirmininkas yra V. Simelis.

Komisija taip pat vertina V. Simelio elgesį Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. posėdžio metu, kuomet buvo svarstomas lėšų skyrimo (ūkinėms išlaidoms, inventoriui įsigyti ir komandiruotėms) klausimas su meru siejamam sporto klubui.

– Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms

– Prašymus įrašyti į lobistų ir asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

– Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

– Kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val.

VTEK informacija