– Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario Stepono Kazlausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo duomenų, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys Steponas Kazlauskas, būdamas uždarosios akcinės bendrovės „Žibai“ direktoriumi ir akcininku, 2020-2022 m. atstovavo šiai bendrovei Šilutės rajono savivaldybės administracijoje, sudarant rangos darbų sutartis.

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (Interesų derinimo įstatymas) valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui draudžia atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

– Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms

– Prašymus įrašyti į lobistų ir asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą

– Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

– Kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 13 val.

VTEK informacija