– Finansų viceministro Gedimino Norkūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vertins, ar Lietuvos Respublikos finansų viceministras Gediminas Norkūnas, kuriam pagal einamas tarnybines pareigas buvo pavesta kuruoti AB „Ignitis grupė“ klausimus ir kuris su šia įmone susijusius klausimus galbūt galėjo spręsti, įsigijęs AB „Ignitis grupė“ akcijų tinkamai tokią aplinkybę atskleidė savo privačių interesų deklaracijoje, ir ar jis vykdė pareigą nusišalinti nuo klausimų, jam galėjusių sukelti viešųjų ir privačių interesų konflikto situaciją.

Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms

Prašymus įrašyti į lobistų ir asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val.

VTEK informacija