– Į lobistų sąrašą įrašyti  VšĮ „WOW University“

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija), apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė VšĮ „WOW University“ įrašyti į lobistų sąrašą.

– Pradėti tyrimą dėl Lietuvos uogų augintojų asociacijos veiksmų atitikties Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimams

Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą, nusprendė pradėti tyrimą dėl Lietuvos uogų augintojų asociacijos (Asociacija) vykdytos galbūt neteisėtos lobistinės veiklos. Lobistinės veiklos įstatyme numatyta, kad teisę lobistinę veiklą vykdyti turi tik nustatyta tvarka į lobistų sąrašą įrašyti asmenys.

Iš Komisijai pateiktos informacijos matyti, kad Asociacija 2023 m. kovo 28 d. raštu kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją ir ministrą, pateikdama savo siūlymus dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklių.

Asociacija ir (ar) jos atstovai į lobistų sąrašą nėra įrašyti.

VTEK informacija