– Pagėgių savivaldybės tarybos narė Aušra Zongailienė veikė interesų konflikto situacijoje

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – Komisija), atlikusi tyrimą, nusprendė pripažinti, kad Pagėgių savivaldybės tarybos narė Aušra Zongailienė, 2022-2023 m. trimis atvejais dalyvavusi parengiant reikalavimą šios savivaldybės merui apmokėti išlaidas, atsiradusias dėl mero išleisto potvarkio atleisti A. Zongailienei artimą asmenį iš Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorės pareigų, veikė būdama interesų konflikto situacijoje ir tokiais veiksmais šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus, įpareigojančius vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

– Facebook Poland Sp. z o.o. įrašyti į lobistų sąrašą

Komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė Facebook Poland Sp. z o.o. įrašyti į lobistų sąrašą.

VTEK informacija