– Pagėgių savivaldybės tarybos narės Aušros Zongailienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo prašymą įvertinti, ar Pagėgių savivaldybės tarybos narė Aušra Zongailienė, 2022-2023 m. dalyvavusi parengiant reikalavimą šios savivaldybės merui apmokėti išlaidas, atsiradusias dėl mero išleisto potvarkio atleisti A. Zongailienei artimą asmenį iš Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorės pareigų, nepažeidė Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų.

Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms

Prašymus įrašyti į lobistų ir asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val.

VTEK informacija