Į lobistų sąrašą įrašyti du juridinius asmenis

VTEK, apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi  LR lobistinės veiklos įstatymo 8 str. 1 – 4 d., nusprendė į lobistų sąrašą įrašyti Lietuvos atsakingo verslo asociaciją ir Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociaciją.

Į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą įrašyti VšĮ „Nelik vienas“

VTEK, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi LR teisėkūros pagrindų įstatymo 51 str. 1 – 4 d., nusprendė į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą įrašyti VšĮ „Nelik vienas“.

Iš lobistų sąrašo išbraukti fizinį asmenį

VTEK, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi LR lobistinės veiklos įstatymo 9 str. 4 d. 1 p. ir 5 d., nusprendė iš lobistų sąrašo išbraukti Gytį Kauzoną.

Pradėti tyrimą dėl buvusio Kauno technikos kolegijos direktoriaus Nerijaus Varno

VTEK, apsvarsčiusi gautą pranešimą ir susipažinusi su papildomai gauta informacija, nusprendė pradėti tyrimą dėl buvusio Kauno technikos kolegijos (KTK) direktoriaus, šiuo metu einančio administracijos vadovo pareigas, Nerijaus Varno elgesio atitikties LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatoms, įpareigojančioms deklaruojančius asmenis nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti (VPIDĮ 3 str. 1 d. 3 p.)

VTEK buvo informuota, kad N. Varnas, prieš užimdamas KTK administracijos vadovo pareigas, vadovavo minimai kolegijai. Būdamas jos direktoriumi, KTK kolegijos Akademinei tarybai ir KTK Tarybai teikė tvirtinti pakeistą kolegijos struktūrą. Ją patvirtinus įsteigta nauja pareigybė – Administracijos vadovo.

Baigęs direktoriauti KTK, N. Varnas įsidarbino šios kolegijos Administracijos vadovu. Tyrimo metu bus aiškinamasi, ar tiriamasis asmuo nepasinaudojo KTK direktoriaus pareigomis asmeninei naudai gauti.

Pradėti tyrimą dėl buvusio NMA direktoriaus Aleksandro Muzikevičiaus

VTEK, apsvarsčiusi gautą pranešimą ir susipažinusi su jai pateikta informacija, nusprendė pradėti tyrimą dėl buvusio Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) prie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) direktoriaus Aleksandro Muzikevičiaus elgesio atitikties LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatoms, kurios įpareigoja deklaruojančius asmenis nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti (VPIDĮ 3 str. 1 d. 3 p.)

VTEK buvo pranešta, kad A. Muzikevičiui vadovaujant NMA, 2022 m. gegužę ir tų pačių metų gruodį Agentūra sudarė teisinių paslaugų, teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų teikimo sutartis su advokatų profesine bendrija „iLaw“. Pateiktoje medžiagoje nurodoma, kad 2022 m. kovą A. Muzikevičius, kaip fizinis (privatus) asmuo, sudarė atstovavimo sutartį su tos pačios advokatų profesinės bendrijos advokatu.

Teigiama, jog NMA paslaugas teikęs „iLaw“ advokatas buvo ir asmeninis A. Muzikevičiaus advokatas, atstovavęs jam teisminiuose ginčuose su ŽŪM.

Tyrimo metu bus aiškinamasi, ar tuometis NMA direktorius A. Muzikevičius, kuris, kaip pranešama, galimai siekė, kad NMA lėšomis būtų apmokėtos išlaidos, patirtos dėl advokato jam, kaip privačiam asmeniui, teikiamų teisinių paslaugų, nepasinaudojo tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti.

VTEK informacija