• Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo bei Lobistinės veiklos įstatymų nuostatoms 
  • Prašymus įrašyti į lobistų ir asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašus 
  • Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus 
  • Kitus veiklos klausimus 

Priimti sprendimų, atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio, nenumatyta. 

Posėdžio pradžia – 10 val. 

VTEK informacija