– Buvusio Šilalės r. savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Sungailos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK arba Komisija) atliko tyrimą gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu dėl buvusio Šilalės r. savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Sungailos elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatoms.

Posėdžio metu Komisija vertins, ar G. Sungaila, eidamas Šilalės r. savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, nepažeidė VPIDĮ, kai 2022 m. gruodį pasirašęs įsakymą pinigine išmoka paskatino šios savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją, kurį 2022 m. balandį VTEK buvo pripažinusi pažeidusiu VPIDĮ reikalavimus, ir todėl jis vienerius metus nuo pažeidimo pripažinimo negalėjo būti skatinamas.

– Šiaulių m. savivaldybės tarybos nario Virginijaus Kinčinaičio elgesį

Komisija vertins Šiaulių m. savivaldybės tarybos nario Virginijaus Kinčinaičio elgesio atitiktį VPIDĮ nuostatoms, t. y. ar Tarybos narys nepažeidė Įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti.

Tyrimas buvo atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, V. Kinčinaitis š. m. kovo pabaigoje dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje ir nenusišalino sprendžiant klausimą dėl Šiaulių dailės galerijos 2022 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo, nors politikas yra ne tik Tarybos narys, bet ir minimo juridinio asmens darbuotojas – direktoriaus pavaduotojas.

– Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties VPIDĮ nuostatoms

– Prašymus įrašyti į lobistų sąrašą

– Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

– Kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val.

VTEK informacija