– Pradėti tyrimą dėl Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos veiksmų atitikties Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimams

Komisija, apsvarsčiusi iš Žemės ūkio ministerijos gautą pranešimą, nusprendė pradėti tyrimą dėl Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos vykdytos galbūt neteisėtos lobistinės veiklos. Lobistinės veiklos įstatyme numatyta, kad teisę lobistinę veiklą vykdyti turi tik nustatyta tvarka į lobistų sąrašą įrašyti asmenys.

Gautais duomenimis, nebūdama registruota lobiste, ši asociacija savo veiksmais galimai siekė, kad jos interesais būtų priimami arba nepriimami atitinkami, su asociacijos veikla susiję teisės aktai.

– Įtakdare teisėkūrai registruoti viešąją įstaigą, iš lobistų sąrašo išbraukti du asmenis

Komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi LR teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatomis, į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą nusprendė įrašyti VšĮ „Dirbinyčia“.

Komisija, apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi LR lobistinės veiklos įstatymo nuostatomis, nutarė iš registruotų lobistų sąrašo išbraukti Rasą Beiniūtę ir VšĮ ,,WOW University“.