– Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo bei Lobistinės veiklos įstatymų nuostatoms

– Prašymą įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą

Posėdžio pradžia – 10 val.

VTEK informacija