Lobistais įregistruoti du asmenis

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu, nusprendė į lobistų sąrašą įrašyti Robert Torvelainen ir Lietuvos ekologinių ūkių asociaciją.

Sprendimų atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio nepriimta

Tyrimų nepradėta

VTEK informacija