– Prašymus įrašyti į lobistų sąrašą

– Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms

– Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

– Kitus veiklos klausimus

Priimti sprendimų, atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio, nenumatyta.

Posėdžio pradžia – 10 val.

VTEK informacija