Įtakdare teisėkūrai registruoti Kibernetinio saugumo ekspertų asociaciją

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi LR teisėkūros pagrindų įstatymu, į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą nusprendė įrašyti Kibernetinio saugumo ekspertų asociaciją.

Į lobistų sąrašą įrašyti Nacionalinę akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociaciją

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu, nusprendė į lobistų sąrašą įrašyti Nacionalinę akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociaciją.

Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija nesilaikė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė, kad Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija (Asociacija) pažeidė Lobistinės veiklos įstatymą (LVĮ).

Įstatymo pažeidimas nustatytas dėl to, kad nors ir būdama registruota lobiste, Asociacija šių metų sausį el. laišku kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, siūlydama pakeisti vieną iš šios tarnybos įsakymų, tačiau minimo kreipimosi nedeklaravo nustatyta tvarka ir terminais, kaip to reikalauja LVĮ.

Komisija nepradės tyrimo dėl „Litexpo“ valdybos nario Aleksandro Golod elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) yra gavusi prašymą įvertinti Lietuvos parodų ir kongresų rūmų („Litexpo“) valdybos nario Aleksandro Golod, kuris yra ir vienos iš „Litexpo“ organizuotuose viešuosiuose pirkimuose dėl NATO viršūnių susitikimo dalyvavusių įmonių padalinio vadovas, elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatoms.

Surinkusi ir išanalizavusi papildomą medžiagą, Komisija nenustatė, kad „Litexpo“ valdybos posėdžiuose, kuriuose buvo sprendžiami su NATO renginiu susiję klausimai, būtų dalyvavęs valdybos narys Aleksandras Golod. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad minimas valdybos narys buvo pareiškęs nusišalinimus nuo klausimų, susijusių su NATO renginiu, todėl nepateko į interesų konflikto situaciją, kaip tai apibrėžta VPIDĮ.

Įvertinus pateiktus dokumentus ir informaciją, nenustatyta, kad A. Golod, vykdydamas „Litexpo“ valdybos nario pareigas, būtų veikęs tiesioginio ir akivaizdaus interesų konflikto situacijoje ir tokiais savo veiksmais pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, todėl Komisija nepradėjo tyrimo dėl A. Golod elgesio atitikties minimo įstatymo nuostatoms.

Komisija nepradės tyrimo dėl Lino Pernavo elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) yra gavusi prašymą įvertinti žiniasklaidos priemonėse pasirodžiusią informaciją dėl galimai neteisėto Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tarnybinio automobilio panaudojimo galbūt pažeidžiant Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatas, kai STT tarnybiniu automobiliu buvo pavežtas L. Pernavas.

Iš Komisijai pateiktų duomenų nustatyta, kad gegužės pradžioje Linas Pernavas darbiniame susitikime su STT dalyvavo kaip Jungtinėje Karalystėje veikiantis Lietuvos policijos atašė, kuriam yra taikomas VPIDĮ, ir neturėjo teisės priimti sprendimo dėl STT tarnybinio automobilio panaudojimo.

Komisija vertinimo metu negavo duomenų, kad minimas asmuo galėjo paveikti ar įpareigoti STT atsakingus asmenis jį pavežti asmeniniais tikslais. Komisijai pateikta informacija, kad L. Pernavas buvo pavežtas pakeliui – STT pareigūnui važiuojant vykdyti tarnybos funkcijų ir tik paaiškėjus, jog vykstama ta pačia kryptimi.

Pateiktos ir vertintos aplinkybės yra nepakankamos teigti, kad Linas Pernavas, kaip Lietuvos policijos atašė Jungtinėje Karalystėje, aptariamoje situacijoje galėjo nesilaikyti VPIDĮ nuostatų, įpareigojančių nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti bei nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, todėl nusprendė tyrimo dėl L. Pernavo elgesio nepradėti.

VTEK informacija