Prašymą įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą

Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo ir Lobistinės veiklos įstatymų nuostatoms

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val.

VTEK informacija