Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė Janina Deveikienė veikė interesų konflikto situacijose

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija), atlikusi tyrimą, nusprendė, kad Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė Janina Deveikienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (VPIDĮ). Toks sprendimas priimtas po to, kai, atlikusi tyrimą, Komisija nustatė, jog minima tarybos narė, būdama savivaldybės Verslo plėtros komisijos pirmininke bei UAB „PAS JONUS“ akcininke, pernai metų liepą pasirašė Verslo plėtros komisijos posėdžio protokolą, kuriuo priimtas sprendimas minimai įmonei paskirti negrąžintiną finansinę paramą.

Pernai spalį tarybos narė J. Deveikienė, atstovaudama savivaldybės Verslo plėtros komisijai, raštu kreipėsi į šios savivaldybės administracijos direktorių, prašydama iš Švenčionių r. savivaldybės Verslo plėtros fondo pervesti negrąžintiną finansinę paramą be kita ko ir įmonei UAB „PAS JONUS“.

Šių metų sausį Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė Janina Deveikienė dalyvavo Verslo plėtros komisijos posėdyje, kuriame buvo priimami sprendimai dėl savivaldybės Verslo plėtros fondo lėšų panaudojimo 2022 m. ataskaitos, bei pasirašė minimo posėdžio protokolą.

Tarybos narė J. Deveikienė, nenusišalindama nuo aukščiau aprašytų veiksmų, veikė interesų konflikto situacijose bei pažeidė VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, įpareigojančias vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, bei VPIDĮ nuostatas, draudžiančias dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su deklaruojančio asmens privačiais interesais.

Pradėti tyrimą dėl Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties direktorės Jolitos Gruzinskienės

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) apsvarstė iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos gautą pranešimą apie Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties vadovės Jolitos Gruzinskienės veiksmus, kai direktorė sprendė klausimus, kurie susiję su jai artimu, Alytaus rajono savivaldybės GMP stotyje dirbančiu asmeniu.

Komisija, remdamasi minimame pranešime nurodytomis aplinkybėmis, nusprendė pradėti tyrimą dėl GMP stoties vadovės Jolitos Gruzinskienės elgesio atitikties VPIDĮ nuostatoms, įpareigojančioms vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti.

Lobistais įregistruoti du juridinius asmenis

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu, nusprendė į lobistų sąrašą įrašyti UAB „Wolt LT“ ir asociaciją „Baltic Film & Creative Tech Cluster“.

VTEK informacija