– Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narės Janinos Deveikienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vertins Švenčionių r. savivaldybės tarybos narės Janinos Deveikienės elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti.

Tyrimas buvo atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Posėdžio metu bus vertinamas J. Deveikienės elgesys Švenčionių r. savivaldybės Verslo plėtros komisijos 2022 m. liepos 19 d. ir 2023 m. sausio 4 d. posėdžiuose, kuriuose jai pirmininkaujant ir galbūt nenusišalinant, buvo svarstomi su šios valstybės politikės valdoma uždarąja akcine bendrove „PAS JONUS“ susiję klausimai ir priimti atitinkami sprendimai.

– Prašymus įrašyti į lobistų sąrašą

– Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms

– Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

– Kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val.

VTEK informacija