– Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK, Komisija) vertins Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti.

VTEK spręs, ar V. Matijošaitis tinkamai vykdė nusišalinimo pareigą, pasirašydamas Kauno miesto savivaldybės urbanistiniams, architektūriniams ir investiciniams klausimams spręsti komisijos, kurios pirmininkas jis yra, 2020-2022 m. posėdžių protokolus. Šiuose posėdžiuose, be kita ko, buvo svarstomi ir klausimai, galbūt susiję su V. Matijošaičio ir jam artimo asmens turtiniais interesais.

Šių aplinkybių vertinimą VTEK nusprendė atlikti savo iniciatyva, reaguodama į naujienų portale www.lrt.lt 2022 m. lapkričio 16 d. pasirodžiusią publikaciją „LRT tyrimas. Neskaidrioje žemės privatizavimo schemoje – Kauno mero šeima“ ir atsižvelgdama į institucijų VTEK papildomai pateiktą medžiagą.

– Kauno technikos kolegijos tarybos narės ir Taikomųjų tyrimų ir paslaugų komercializavimo skyriaus vadovės pareigas ėjusios Giedrės Adomavičienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK, Komisija) vertins Kauno technikos kolegijos (KTK) tarybos narės ir Taikomųjų tyrimų ir paslaugų komercializavimo skyriaus vadovės pareigas ėjusios (šiuo metu – KTK Inžinerinių kompetencijų centro vadovės) Giedrės Adomavičienės elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatoms, įpareigojančioms vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti.

Bus sprendžiama, ar G. Adomavičienė, nenusišalinusi ir dalyvavusi KTK Tarybos 2023 m. kovo 2 d. posėdyje renkant ir balsuojant už kandidato, kuris tuo metu buvo tiesioginis jos vadovas, skyrimą į šios įstaigos direktoriaus pareigas, nepažeidė VPIDĮ nuostatų.

– Kauno technikos kolegijos tarybos narės ir Studijų organizavimo tarnybos vadovės Jolitos Bučelienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK, Komisija) vertins Kauno technikos kolegijos (KTK) tarybos narės ir Studijų organizavimo tarnybos vadovės Jolitos Bučelienės elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatoms, įpareigojančioms vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti.

Bus sprendžiama, ar J. Bučelienė, nenusišalinusi ir dalyvavusi KTK Tarybos 2023 m. kovo 2 d. posėdyje renkant ir balsuojant už kandidato, kuris tuo metu buvo tiesioginis jos vadovas, skyrimą į šios įstaigos direktoriaus pareigas, nepažeidė VPIDĮ nuostatų.

– Prašymus įrašyti į lobistų sąrašą

– Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo ir Lobistinės veiklos įstatymų nuostatoms

Iš jų klausimai ir dėl:

  • Prezidento patarėjo Frederiko Jansono 2023-06-13 kreipimosi
  • Seimo nario Mato Maldeikio 2023-06-13 kreipimosi

– Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Posėdžio pradžia – 10 val.

VTEK informacija