Lobistais įregistruoti tris juridinius asmenis

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu, nusprendė į lobistų sąrašą įrašyti Lietuvos akvakultūros produktų gamintojų ir Viešojo maitinimo įstaigų asociacijas, taip pat įmonę „Mastercard Europe SA“.

Pradėti tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą bei susipažinusi su papildomai surinkta informacija, nusprendė pradėti tyrimą dėl A. Bužinsko veiksmų 2022 m. rugsėjo 10-17 dienomis komandiruotės Jungtinėse Amerikos Valstijose (Majamyje) metu. Nurodytu laikotarpiu A. Bužinskas ėjo administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas.

Tyrimo metu bus aiškinamasi, ar asmuo, komandiruotės laikotarpiu vykdamas į Ki Vesto miestą, kai tuo metu galbūt turėjo dalyvauti kituose konferencijos Majamyje renginiuose, o vėliau pateikęs Savivaldybei apmokėti kelionės į Ki Vestą patirtas kuro bei automobilio stovėjimo išlaidas, kurios galbūt nebuvo susijusios su asmens tarnybine veikla, laikėsi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme įtvirtintų pareigų deklaruojantiems asmenims (Įstatymo 3 str. 1 dalies 1, 3 ir 6 punktai).

Išplėsti tyrimą dėl Šilalės rajono savivaldybės Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo Martyno Remeikio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija naujomis aplinkybėmis išplėtė atliekamą tyrimą dėl Šilalės rajono savivaldybės Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo Martyno Remeikio elgesio. Papildomai bus nagrinėjami duomenys, ar asmuo, galimai atstovaudamas „Šilalės lūšis“ ir jo vardu pateikęs Savivaldybės administracijai, kurioje dirba, paraišką sporto projektui finansuoti, taip pat su Savivaldybės administracija pasirašęs sporto projekto lėšų naudojimo sutartį, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme įtvirtintos teisės atstovauti apribojimo (12 str. 2 dalis).