Įtakdare teisėkūrai registruoti Lietuvos gėjų lygą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Teisėkūros pagrindų įstatymu, į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą, nusprendė įrašyti Lietuvos gėjų lygą.

Į lobistų sąrašą įrašyti Interneto žiniasklaidos asociaciją

Komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu, nusprendė į lobistų sąrašą įrašyti Interneto žiniasklaidos asociaciją.

Pradėti tyrimą dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos nario  Liutauro Variakojo elgesio

Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą, nusprendė pradėti tyrimą dėl L. Variakojo veiksmų, kai eidamas tarybos nario pareigas 2023 m. balandžio 28 d. su artimu asmeniu, Asociacijos Biržų rajono motoklubo „Ponoras“ (Asociacija) pirmininku, sudarė sutartį dėl automobilio  „Mercedes Benz 319 Sprinter“, nuomos ir Biržų rajono savivaldybės prašė šias išlaidas kompensuoti, kaip Savivaldybės tarybos nario veiklai vykdyti skirtas išlaidas.

Tyrimo metu bus aiškinamasi, ar tarybos narys, išsinuomojęs lengvąjį krovininį automobilį Savivaldybės tarybos nario veiklai vykdyti iš Asociacijos ir vėliau pateikęs Savivaldybei kompensuoti automobilio nuomos išlaidas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme įtvirtintų pareigų deklaruojantiems asmenims (Įstatymo 3 str. 1 dalies 1, 3 ir 6 punktų).

Pradėti tyrimą dėl UAB Pažangios inovacijos veiksmų atitikties Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimams

Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą, nusprendė pradėti tyrimą dėl UAB Pažangios inovacijos (Bendrovė) vykdytos galbūt neteisėtos lobistinės veiklos. Lobistinės veiklos įstatyme numatyta, kad teisę lobistinę veiklą vykdyti turi tik nustatyta tvarka į lobistų sąrašą įrašyti asmenys.

Iš Komisijai pateiktos informacijos matyti, kad Bendrovė 2023 m. gegužės 25 d. ir birželio 22 d. raštais kreipėsi į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, pateikdama savo konkrečius  siūlymus dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 4-708 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-lvpa-k-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo.

Bendrovė ir (ar) jos atstovas į lobistų sąrašą nėra įrašyti.

VTEK informacija