Lietuvos uogų augintojų asociacija pažeidė Lobistinės veiklos įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK, Komisija) tyrimo metu įvertino Lietuvos uogų augintojų asociacijos (Asociacija) veiksmų atitiktį Lobistinės veiklos įstatymo (LVĮ) nuostatoms.

Komisija konstatavo, kad Lietuvos uogų augintojų asociacija, siųsdama raštą „Dėl priemonės „Parama smulkiems ūkiams“ taisyklių tobulinimo“ Žemės ūkio ministerijai bei jos ministrui su konkrečiais pasiūlymais dėl žemės ūkio ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-200 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo“ pakeitimo, vykdė lobistinę veiklą būdama neįrašyta į lobistų sąrašą ir tokiais veiksmais pažeidė LVĮ 6 straipsnio 2 punkto ir 8 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Pradėti tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėjos Linos Koriznienės

VTEK, apsvarsčiusi gautus pranešimus bei susipažinusi su papildomai surinkta informacija, nusprendė pradėti tyrimą dėl L. Koriznienės elgesio 2022 m. rugsėjo 10-17 dienomis komandiruotės Jungtinėse Amerikos Valstijose (Majamyje) metu. Nurodytu laikotarpiu L. Koriznienė ėjo savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

Tyrimo metu bus aiškinamasi, ar L. Koriznienė, tarnybinės komandiruotės metu vykdama į Ki Vesto miestą, kai ši kelionė nebuvo tiesiogiai susijusi su komandiruotės renginiais ir užduotimi, o tuo metu galbūt turėjo dalyvauti kituose konferencijos lydimuosiuose renginiuose, laikėsi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme įtvirtintų pareigų deklaruojanties asmenims (VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalies 1 bei 3 punktuose.)

VTEK informacija