Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Martynas Remeikis pažeidė Interesų derinimo įstatymo nuostatą, draudžiančią atstovauti

Komisija, atlikusi tyrimą dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo Martyno Remeikio nusprendė pripažinti, kad:

1. M. Remeikis 2023 m. kovo 9 ir 13 d. raštais kreipęsis į Šilalės rajono savivaldybės administraciją dėl jo vadovaujamo sporto klubo ,,Šilalės lūšis“, t.y. – finansavimo klubo sportinei veiklai gauti, atstovavo šio klubo interesams ir tokiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (Interesų derinimo įstatymas) 12 straipsnio 2 dalies nuostatas, valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims draudžiančias atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jie dirba.

2. M. Remeikis sporto klubo ,,Šilalės lūšis“ vardu su Šilalės rajono savivaldybės administracija 2023 m. birželio 8 d. pasirašęs sporto projekto lėšų naudojimo sutartį atstovavo klubo interesams ir tokiais veiksmais pažeidė Interesų derinimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Atsižvelgdama į tai Komisija nusprendė:

1. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlyti M. Remeikiui  skirti tarnybinę nuobaudą.

2. Martynui Remeikiui siekiant ateityje atstovauti sporto klubui ,,Šilalės lūšis“ savo darbovietėje, rekomenduoti prieš tai kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl atstovavimo išimties taikymo.

– Darių Mažeiką įrašyti į lobistų sąrašą

Komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė Darių Mažeiką įrašyti į lobistų sąrašą.

– Atsakingo lošimų verslo asociaciją įrašyti į lobistų sąrašą

Komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė Atsakingo lošimų verslo asociaciją įrašyti į lobistų sąrašą.

VTEK informacija