– Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo elgesio atitiktį Interesų derinimo įstatymo nuostatoms

Komisija gavo pranešimą, kad Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Martynas Remeikis, kaip sporto klubo ,,Šilalės lūšis“ vadovas, šių metų kovo mėnesį raštu kreipėsi į Šilalės rajono savivaldybės administraciją dėl finansavimo klubo sportinei veiklai gauti. Atsižvelgdamas į tai pareiškėjas Komisijos prašė įvertinti, ar nurodyti M. Remeikio veiksmai neprieštarauja Interesų derinimo įstatymo nuostatoms, valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims draudžiančioms atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jie dirba.

– Naujai gautus pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms

– Prašymus įrašyti į lobistų ir asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

– Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

– Kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val.

VTEK informacija