– Pradėti tyrimą dėl UAB „Raseinių vandenys“ direktoriaus

 Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) gavo pranešimą, kad Raseinių rajono savivaldybei priklausančios uždarosios akcinės bendrovės direktorius Vaclovas Simonavičius šios bendrovės saugomoje ir uždaroje teritorijoje laiko jam priklausančias bites. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes pareiškėjas VTEK prašo įvertinti, ar tokios V. Simonavičiaus veikos neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, draudžiančioms naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

– UAB „Socium agency“ įrašyti į lobistų sąrašą

VTEK, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė UAB „Socium agency“ įrašyti į lobistų sąrašą.