AB „Oro navigacija“ registruoti lobiste

Komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė AB „Oro navigacija“ įrašyti į lobistų sąrašą.

Reginą Jaskelevičienę išbraukti iš lobistų sąrašo

Komisija, apsvarsčiusi Reginos Jaskelevičienės prašymą išbraukti ją iš lobistų sąrašo ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymo 9 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir 5 dalimi, nusprendė Reginą Jaskelevičienę išbraukti iš lobistų sąrašo.

Sprendimų, atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio, nepriimta

Tyrimų nepradėta

VTEK informacija