Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms

Prašymus asmenis įrašyti į lobistų sąrašą bei prašymus iš jo išbraukti

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Posėdžio pradžia – 10 val.

VTEK informacija