Pratęsti Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties vadovės Jolitos Gruzinskienės elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms tyrimo terminą

Jolita Gruzinskienė, eidama Alytaus rajono savivaldybės GMP stoties direktoriaus pareigas, pasirašė dokumentus, kurie, be kita ko, buvo susiję ir su šioje įstaigoje dirbančio jai artimo asmens privačiais interesais.

Tyrimas buvo pradėtas dėl GMP stoties vadovės J. Gruzinskienės elgesio atitikties VPIDĮ nuostatoms, įpareigojančioms vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti.

Lobistais registruoti du asmenis

Komisija, apsvarsčiusi Simo Banio ir Lietuvos komunikacijos asociacijos prašymus juos įrašyti į lobistų sąrašą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė įrašyti Simą Banį ir Lietuvos komunikacijos asociaciją į lobistų sąrašą.

Sprendimų, atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio, nepriimta

Tyrimų nepradėta

VTEK informacija