Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties vadovės Jolitos Gruzinskienės elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija svarstys gautą pranešimą apie Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties vadovės J. Gruzinskienės veiksmus, kai direktorė sprendė klausimus, kurie susiję su jai artimu, Alytaus rajono savivaldybės GMP stotyje dirbančiu asmeniu.

Tyrimas buvo pradėtas dėl GMP stoties vadovės J. Gruzinskienės elgesio atitikties VPIDĮ nuostatoms, įpareigojančioms vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti.

Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms

Prašymus įrašyti į lobistų sąrašą

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val.

VTEK informacija