Pradėti tyrimą dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nario Simono Strelcovo elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – VTEK, Komisija), apsvarsčiusi gautą pranešimą bei susipažinusi su papildomai surinkta informacija, nusprendė pradėti tyrimą dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nario Simono Strelcovo veikų atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 str. 2 d. nuostatoms.

Šiomis Įstatymo nuostatomis įtvirtinta, kad asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Tyrimas pradėtas dėl to, kad S. Strelcovas, kaip VšĮ „Tekančios saulės tiltai“ direktorius, atstovaudamas šiai įstaigai, 2022 m. birželio 8 d. su Šiaulių rajono savivaldybe, kurios tarybos narys yra, pasirašė paramos lėšų, gautų iš Japonijos rėmėjų Ukrainos karo pabėgėlių integracijoms paslaugoms, naudojimo sutartį.

Sprendimų, atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio, nepriimta

VTEK informacija