Atidėti sprendimą dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Liutauro Variakojo elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 6 punktų nuostatoms tyrimo

Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą, tyrė L. Variakojo veiksmus, kai eidamas tarybos nario pareigas 2023 m. balandžio 28 d. su artimu asmeniu, asociacijos Biržų rajono motoklubo „Ponoras“ pirmininku, sudarė sutartį dėl automobilio „Mercedes Benz 319 Sprinter“ nuomos ir Biržų rajono savivaldybės prašė šias išlaidas kompensuoti kaip Savivaldybės tarybos nario veiklai vykdyti skirtas išlaidas.

Tyrimo metu buvo aiškinamasi, ar tarybos narys, išsinuomavęs lengvąjį krovininį automobilį Savivaldybės tarybos nario veiklai vykdyti iš Asociacijos ir vėliau pateikęs Savivaldybei kompensuoti automobilio nuomos išlaidas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme įtvirtintų pareigų deklaruojantiems asmenims.

Tai yra, ar laikėsi Įstatymo 3 str. 1 dalies 1, 3 ir 6 punktų, pagal kuriuos deklaruojantys asmenys privalo nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti bei nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Komisija posėdžio metu nusprendė atidėti sprendimą dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Liutauro Variakojo elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 6 punktų nuostatoms tyrimo.

Julių Gratulevičių ir Gretą Mieliauskaitę įrašyti į lobistų sąrašą

Komisija, apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė Julių Gratulevičių ir Gretą Mieliauskaitę įrašyti į lobistų sąrašą.

Dėl Kariuomenės vado Valdemaro Rupšio

Reaguodama į žiniasklaidoje paskelbtą informaciją dėl Kariuomenės vado Valdemaro Rupšio, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija šiandien posėdžio metu aptarė šį klausimą. Nuspręsta susirinkti daugiau informacijos. Ją įvertinus bus sprendžiama, ar yra pagrindas pradėti tyrimą dėl Kariuomenės vado elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.

Vertindama tai, kad būsto nuoma sukuria dviprasmiškas situacijas, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija planuoja parengti aiškų elgesio standartą, kaip tokiose situacijose turėtų elgtis organizacijos atitikties pareigūnas bei aukščiausio lygio vadovai. Komisijos nuomone, tai padėtų užkirsti kelią tokioms situacijoms ateityje.

Sprendimų, atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio, nepriimta

Tyrimų nepradėta

VTEK informacija