Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Liutauro Variakojo elgesį

Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą, nusprendė pradėti tyrimą dėl L. Variakojo veiksmų, kai eidamas tarybos nario pareigas 2023 m. balandžio 28 d. su artimu asmeniu, asociacijos Biržų rajono motoklubo „Ponoras“ pirmininku, sudarė sutartį dėl automobilio „Mercedes Benz 319 Sprinter“ nuomos ir Biržų rajono savivaldybės prašė šias išlaidas kompensuoti kaip Savivaldybės tarybos nario veiklai vykdyti skirtas išlaidas.

Tyrimo metu buvo aiškinamasi, ar tarybos narys, išsinuomavęs lengvąjį krovininį automobilį Savivaldybės tarybos nario veiklai vykdyti iš Asociacijos ir vėliau pateikęs Savivaldybei kompensuoti automobilio nuomos išlaidas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme įtvirtintų pareigų deklaruojantiems asmenims (Įstatymo 3 str. 1 dalies 1, 3 ir 6 punktų).

Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo bei Lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val.

VTEK informacija